ХДМА розвиває міжнародні відносини

ХДМА впевнено рухається вперед щодо розвитку міжнародних відносин у сфері вищої освіти та наукових досліджень. Так, сьогодні 29 вересня 2020 року ректором ХДМА Василем Чернявським був підписаний договір про співпрацю у галузі освіти та науки з Щецинською морською академією( Польща). Підписання такої угоди розширить можливості академії для впровадження передового педагогічного досвіду, і надасть додаткові переваги для розвитку мобільності викладачів та здобувачів вищої освіти академії.