У Херсоні забруднення повітря у вересні перевищило середні показники

Херсонським ЦГМ ведеться постійний моніторинг забруднення навколишнього природного середовища, а саме: забруднення атмосферного повітря, радіоактивного забруднення навколишнього природного середовища, забруднення поверхневих вод суші, визначення гідрохімічних показників складу води та забруднюючих речовин Азовського моря.За даними лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря в місті Херсоні за вересень було перевищення середніх концентрацій, а саме: по діоксиду азоту - 4,7 ГДК, по оксиду азоту - 1,9 ГДК, по фенолу – 1,2 ГДК, по формальдегіду – 2,1 ГДК по всіх районах міста, по іншим забруднювачам без перевищень.

В вересні середні концентрації в порівнянні з попереднім місяцем і минулим роком за цей період збільшились на 20%. Найбільші показники забруднення зафіксовані по вул. Перекопській.Завислі речовини (пил) - це продукт згоряння усіх видів палива, а також виробничих процесів. Мають як антропогенне, так і природне походження, наприклад при ерозії ґрунту.Оксиди азоту – речовини, які потрапляють в атмосферу з антропогенними викидами від промисловості, електростанцій і транспорту. Вони утворюються у процесі згоряння органічного палива при високих температурах.Фенол присутній у викидах підприємств чорної металургії, меблевої, нафтохімічної і нафтопереробної промисловості, а також фармацевтичних виробництв.За даними радіоекологічної лабораторії Херсонського ЦГМ в вересні максимальна потужність експозиційної дози гама-випромінення (ПЕД) на 9 пунктах спостережень Херсонської області знаходилась в межах 9-16 мкР/год, що відповідає фоновим значенням (максимально допустиме значення рівня природного фону становить 24 мкР/год). Сумарна бета-активність атмосферних випадань за місяць складала в середньому по Херсонській області – 1,6 Бк/м²/за добу. Радіаційний фон на всій території області був стабільним.Лабораторія спостережень за забрудненням поверхневих вод Каховської ГМО в вересні 2020 року проводила моніторинг якості води Каховського водосховища та нижнього Дніпра. За результатами визначень склад води відповідає багаторічним показникам для осіннього періоду. Але є незначні перевищення ГДК на важкі метали. Забруднюючі речовини (які потрапляють в поверхневі води внаслідок діяльності людини) у вересні були наступними: - по Каховському водосховищу по м. Бериславу - 2 км нижче міста, по сполукам хрому (VI) - 3,0 ГДК; фенолам - 2,0 ГДК;- по р. Дніпро м.Нова Каховка - в межах міста, по хрому (VI) – 3,0 ГДК;- в точках відбору м.Нова Каховка - 1 км нижче міста, та м. Херсон - 1 км вище міста, м. Херсон - в межах міста, є не значне перевищення по хрому (VI) - 3,0-4,3 ГДК. Мінералізація води склала по цим точкам відбору 0,35-0,37 ГДК, сульфатів 0,53-0,55 ГДК, хлоридів 0,14-0,16 ГДК.Аналіз на забруднюючі речовини показав, що по водному пункту м. Берислав по азоту амонійному результати нижче в 1,19 рази в порівнянні з серпнем 2020р., а по пункту м. Херсон в вересні зменшилось азоту амонійного в порівнянні з серпнем в 1,76 разів.Вміст азоту нітратного та азоту нітритного є не значне перевищення відносно ГДК.За всіма показниками сольового складу, кислотно-лужного балансу, вміст забруднюючих речовин води нижнього Дніпра у вересні 2020р. відповідають категорії «забруднені води». За даними лабораторії морської гідрометеорологічної станції Генічеськ в вересні проводились спостереження у протоці Тонкої щоденні за солоністю води та один раз на місяць за забрудненням морської води в 3 пунктах спостережень. Середня солоність води на території портопункту за 30 днів склала 15,60 о/оо. В вересні 2019 р солоність води була 15,52 о/оо. За період з 1960р по 2019р середня солоність води - 13,40 о/оо. При виконанні спостереження у протоці Тонкої середнє значення солоності за місяць становило 15,75‰. Середня концентрація розчиненого у воді кисню становила 7,97 мг/дм3 (100 % насичення) або 5,57 мл/дм3, що відповідає добрим показникам (показник ГДК 6,0 мл/дм3).Середнє значення загальної лужності було 2,715 мг–екв/дм3, а середнє значення рН - 8,42 одиниць рН. Показник ГДК 6,5-8,5 од.рН.В 2019 році у вересні місяці були такі середні показники:Солоність – 16,07 о/оо, розчинений кисень – 6,60 мг/л або 4,62 мл/дм3. Загальна лужність – 2,771 мг–екв/дм3, значення рН – 8,15 од.рН За результатами визначень перевищень ГДК в вересні не було, стан морської води добрий.