Олександр Співаковський: Новий робочий тиждень розпочали із засідання ректорату

ПершийпроректорСергійОмельчукпроінформувавколегстосовнофункціонуваннянауково-досліднихлабораторійвуніверситеті. Заразмизавершуємопроцедурупідготовкипаспортів – обов’язковихдокументів, якірегламентуютьдіяльністьбудь-якоїнауково-дослідноїлабораторії. Відповіднодопараметрів, якібудутьвизначенііяківідповідаютьстатусунауково-дослідноїлабораторіїбудезатвердженоновийреєстр. Згіднозістатутомуніверситету, будь-якалабораторіявідкриваєтьсязарішеннямВченоїради, супроводжуєтьсяПоложенням «Пронауково-досліднулабораторію» тавідповідноюІнтернет-сторінкою.Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Віталій Кобець розповів про хід підготовки до акредитації освітніх програм другого (магістерського) рівня у жовтні. Державною службою якості освіти було опублікувало рейтинг розподілу закладів вищої освіти за ступенями ризику – високий, середній, низький Критерії ризику розроблені відповідно до періодичності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року № 982.

Наш університет має середній рівень ризику (одна перевірка на приблизно три роки). Основна причина такого результату – кількість акредитованих освітніх програм (16, 5 з яких – умовно). Але ми продовжуємо набір на всі ОП та маємо можливість у найближчому майбутньому отримати низький рівень. Тому ми запускаємо процедуру об’єднання освітніх програм, яка збалансує ситуацію в плані економічного розвитку.

Проректорка з міжнародних зв’язків, науково-педагогічної роботи та комунікаційних технологій Оксана Лаврикова доповіла про календар подій та план-регламент університету.

Проректор з соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи Сергій Кузнецов повідомив про проведення на цьому тижні загальноуніверситетської Конференції студентів та про День спорту ХДУ. Також Серій Володимирович проінформував колег про підготовку до святкування 103-ої річниці ХДУ. Усі заходи будуть проводитися з дотриманням належних санітарно-гігієнічних вимог.

Про укладання договорів та додаткових угод із першокурсниками доповів проректор з фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи Максим Вінник. Також Максим Олександрович повідомив приємну новину: скоро відбудеться традиційний бал хризантем, однак цьогоріч не лише у ботанічному саду ХДУ, але й у парковому містечку вишу!